Pijler 1: Meditatie

door | Pijlers | Nog geen reacties
In aandacht zijn zonder onderwerp, stilte meditatie, geleide meditatie, meditatie in beweging, natuurmeditatie. Hoe het ook benoemd of gedaan wordt, steeds betreft het – via overgave aan het moment en aanwezigheid in het lichaam- de toegang vinden naar het universele in onszelf. Wie de poort hiertoe in zichzelf gevonden heeft kan ook anderen hiermee in resonantie brengen.

Meer lezen

Meer lezen

Pijler 3: Het lichaam

door | Pijlers | Nog geen reacties
Directe aanwezigheid vraagt in de eerste plaats om aanwezigheid in het lichaam. Het lichaam is het aarde-element, is letterlijk onze gronding. Het lichaam is waarheidsgetrouw, het zal de staat van het wezen reflecteren, je zult leren naar je eigen lichaam en dat van de ander te luisteren en het te begrijpen. Soms zal dit ook inhouden, het lichaam toestaan zich te ontladen. Meer lezen

Meer lezen

Pijler 4: De natuur

door | Pijlers | Nog geen reacties
Geboren worden op aarde en werkelijk in relatie staan met deze aarde, is van levensbelang voor jezelf, maar ook voor het welzijn van de aarde. In de opleiding zal je gestimuleerd worden om:

  • te communiceren met de natuur en al haar voortbrengselen
  • De natuur te zien als spiegel van je eigen staat van zijn
  • de natuur te ervaren als een geweldige voedingsbron en duurzaamheid te betrachten.
  • innerlijke- en uiterlijke natuur, te laten samenvallen: eenheidsbewustzijn

Meer lezen

Meer lezen

Pijler 5: De groep

door | Pijlers | Nog geen reacties
De groep waarin je deelneemt aan de school kan een belangrijk spiritueel en emotioneel netwerk voor je worden. Je zult steun en herkenning ervaren. Het wonder is dat er niet zozeer steun is door elkaar letterlijk te helpen, maar door in waarheid met jezelf te zijn, creëer je mee aan een gezond en open samenzijn. De groep ontwikkelt zich tot een organisme dat dragend is. Door wederzijdse spiegeling vindt een versnelde bewustwording plaats. Naast de opleidingsdagen kom je bij elkaar voor intervisie. Meer lezen

Meer lezen

Pijler 8: Cycli en spiralen

door | Pijlers | Nog geen reacties
We leven in een cyclisch bestaan, dat geldt voor de banen van de planeten, dat geldt voor de seizoenen, de kringloop in de natuur, de ademhaling en onze eigen levenscyclus van geboren worden, kind zijn, volwassenwording, ouderdom en dood. Binnen de numerologie, de symbolische betekenis van de cyclische getallen, kunnen we energie velden herkennen die inzichtgevend zijn en ondersteunend blijken in onze groei. Meer lezen

Meer lezen

Pijler 10: Mysterie

door | Pijlers | Nog geen reacties

Er zullen altijd meer vragen dan antwoorden zijn. Zij die alles denken te weten, missen de grote kracht van het mysterie. De school hoopt een bescheiden bijdrage te leveren aan het openen naar het groot mysterie. Ultiem gezien is de coach cliënt relatie een verhaal, een idee. Misschien is de cliënt wel de coach en de coach de cliënt. Misschien zijn beiden geen van beiden. Beiden lijken te hebben gekozen op te treden in de rol waarin zij optreden. Het groot mysterie heeft hen bijeen gebracht. Als we kunnen genieten van het verhaal zonder ons er mee te identificeren of ons er in te verliezen, als we kunnen loslaten dat we de helper zijn en toestaan dat we geleider zijn, dan kan er iets waardevols ontstaan. Wie zich opent voor het ongekende, het mysterie, zal de schoonheid van het leven toevallen. Het onnoembare komt door jou heen tot manifestatie.

De school zal je ondersteunen te leven van uit de zijnsstaat die vrede brengt ongeacht de omstandigheden.

Meer lezen