Skip to main content

Pijler 1: Meditatie

By Pijlers

Pijler 1

In aandacht zijn zonder onderwerp, stilte meditatie, geleide meditatie, meditatie in beweging en natuurmeditatie. Hoe het ook benoemd of gedaan wordt, steeds betreft het – via overgave aan het moment en aanwezigheid in het lichaam- de toegang vinden naar het universele in onszelf. Wie de poort hiertoe in zichzelf gevonden heeft kan ook anderen hiermee in resonantie brengen.

Het zijnsveld van de coach maakt door niet-doen ruimte, in deze ruimte worden conditioneringen sneller doorbroken en komen zowel coach als cliënt tot een groter bewustzijn. Het pad van meditatie leert de coach oordeelloos luisteren.

De ervaring leert dat de gemiddelde mens, door een uitermate druk bestaan, de kwaliteit van leven in aandacht in het nu vaak kwijtraakt. Meditatie brengt ons van een bestaan gebaseerd op tijd naar het tijdloze.
Read More

Pijler 2: Het hart

By Pijlers
Leven vanuit het hart, zelfonderzoek vanuit het hart en de ander geleiden vanuit het hart, staan centraal in de opleiding tot transpersoonlijk coach. Verbinding maken is springlevend zijn, met open hart communiceren is toestaan kwetsbaar te zijn, is toestaan onzeker te zijn. Read More

Pijler 3: Het lichaam

By Pijlers
Directe aanwezigheid vraagt in de eerste plaats om aanwezigheid in het lichaam. Het lichaam is het aarde-element, is letterlijk onze gronding. Het lichaam is waarheidsgetrouw, het zal de staat van het wezen reflecteren, je zult leren naar je eigen lichaam en dat van de ander te luisteren en het te begrijpen. Soms zal dit ook inhouden, het lichaam toestaan zich te ontladen. Read More

Pijler 4: De natuur

By Pijlers
Geboren worden op aarde en werkelijk in relatie staan met deze aarde, is van levensbelang voor jezelf, maar ook voor het welzijn van de aarde. In de opleiding zal je gestimuleerd worden om:

  • te communiceren met de natuur en al haar voortbrengselen
  • De natuur te zien als spiegel van je eigen staat van zijn
  • de natuur te ervaren als een geweldige voedingsbron en duurzaamheid te betrachten.
  • innerlijke- en uiterlijke natuur, te laten samenvallen: eenheidsbewustzijn

Read More

Pijler 5: De groep

By Pijlers
De groep waarin je deelneemt aan de school kan een belangrijk spiritueel en emotioneel netwerk voor je worden. Je zult steun en herkenning ervaren. Het wonder is dat er niet zozeer steun is door elkaar letterlijk te helpen, maar door in waarheid met jezelf te zijn, creëer je mee aan een gezond en open samenzijn. De groep ontwikkelt zich tot een organisme dat dragend is. Door wederzijdse spiegeling vindt een versnelde bewustwording plaats. Naast de opleidingsdagen kom je bij elkaar voor intervisie. Read More

Pijler 6: Creativiteit en beeldtaal

By Pijlers
Scheppen is ons wezen eigen. Het verschilt echter enorm in hoeverre we ons dit bewust zijn. Tekenen, schilderen, bewegen en stemexpressie zijn onderdeel van de opleiding. Het zijn vormen waarin we ons openen voor het onnoembare dat via ons tot expressie komt, ook meditatie in expressie te noemen. In de opleiding leer je jezelf herkennen in de manifestatie. Read More

Pijler 7: Synchroniciteit

By Pijlers
Op het juiste moment zullen de juiste dingen samenvallen, het universum vergist zich niet. Dat wat samenkomt is betekenisvol, het is aan ons de samenhang te herkennen. Naarmate we meer in het nu leven, zal de synchroniciteit meer voelbaar en dienend aanwezig zijn. Read More

Pijler 8: Cycli en spiralen

By Pijlers
We leven in een cyclisch bestaan, dat geldt voor de banen van de planeten, dat geldt voor de seizoenen, de kringloop in de natuur, de ademhaling en onze eigen levenscyclus van geboren worden, kind zijn, volwassenwording, ouderdom en dood. Binnen de numerologie, de symbolische betekenis van de cyclische getallen, kunnen we energie velden herkennen die inzichtgevend zijn en ondersteunend blijken in onze groei. Read More

Pijler 10: Mysterie

By Pijlers

Er zullen altijd meer vragen dan antwoorden zijn. Zij die alles denken te weten, missen de grote kracht van het mysterie. De school hoopt een bescheiden bijdrage te leveren aan het openen naar het groot mysterie. Ultiem gezien is de coach cliënt relatie een verhaal, een idee. Misschien is de cliënt wel de coach en de coach de cliënt. Misschien zijn beiden geen van beiden. Beiden lijken te hebben gekozen op te treden in de rol waarin zij optreden. Het groot mysterie heeft hen bijeen gebracht. Als we kunnen genieten van het verhaal zonder ons er mee te identificeren of ons er in te verliezen, als we kunnen loslaten dat we de helper zijn en toestaan dat we geleider zijn, dan kan er iets waardevols ontstaan. Wie zich opent voor het ongekende, het mysterie, zal de schoonheid van het leven toevallen. Het onnoembare komt door jou heen tot manifestatie.

De school zal je ondersteunen te leven van uit de zijnsstaat die vrede brengt ongeacht de omstandigheden.