Skip to main content

Pijler 2: Het hart

By 19 april 2016juni 29th, 2016Pijlers

Leven vanuit het hart, zelfonderzoek vanuit het hart en de ander geleiden vanuit het hart, staan centraal in de opleiding tot transpersoonlijk coach. Verbinding maken is springlevend zijn, met open hart communiceren is toestaan kwetsbaar te zijn, is toestaan onzeker te zijn. Kwetsbaar en onzeker zijn, in het niet-weten zijn, betekent toegankelijk zijn, open voor het ongevormde zodat nieuwe expressies tot stand kunnen komen, zodat inzichten kunnen ontstaan in plaats van geconstrueerd te worden. Begeleiden vanuit het hart betekent begeleiden vanuit mededogen en compassie. Oordelen, constructen vanuit het hoofd, kunnen schadelijk en polariserend zijn. Het hoofd creëert een duale wereld, het hart een non-duale wereld. Een zuiver aanvoelend vermogen, intuïtie, ontstaat vanuit een open geest en een open hart. De school zal je aansporen gehoor te geven aan je intuïties.

Omgaan met het pijnlichaam
We zullen het pijnlichaam met haar geconditioneerde emoties en overtuigingen leren herkennen en erkennen in onszelf en onze cliënt. Ook zal er aandacht zijn voor het leren herkennen hoe je eigen pijnlichaam wakker wordt in gepresenteerde thema’s van je cliënten en vervolgens hoe deze weer los te laten.

Zijn in het hart
In de zijnsdimensie zijn, is liefde zijn, is het hart zijn. Onpersoonlijk. Persoonlijke liefde is voorwaardelijke liefde. Is liefde vanuit wederzijdse verwachtingen en vaak een receptuur voor pijn. Universele liefde, is onvoorwaardelijke liefde. Het is leven vanuit de realisatie dat jij en de ander een zijn.