Skip to main content

In aandacht zijn zonder onderwerp, stilte meditatie, geleide meditatie, meditatie in beweging, natuurmeditatie. Hoe het ook benoemd of gedaan wordt, steeds betreft het – via overgave aan het moment en aanwezigheid in het lichaam- de toegang vinden naar het universele in onszelf. Wie de poort hiertoe in zichzelf gevonden heeft kan ook anderen hiermee in resonantie brengen.

Het zijnsveld van de coach maakt door niet-doen ruimte, in deze ruimte worden conditioneringen sneller doorbroken en komen zowel coach als cliënt tot een groter bewustzijn. Het pad van meditatie leert de coach oordeelloos luisteren.

De ervaring leert dat de gemiddelde mens, door een uitermate druk bestaan, de kwaliteit van leven in aandacht- in het nu, vaak kwijtraakt. Meditatie brengt ons van een bestaan gebaseerd op tijd naar het tijdloze.

Meditatie is de directe verbinding met de levenskracht.

De transpersoonlijk coach begeleidt de cliënt op twee niveaus tegelijkertijd. Ten eerste op het nivo van de hulpvraag, deze zal meestal op het psychologische gebied liggen en in relatie staan tot onbevredigende levensomstandigheden. Ten tweede vanuit de zijnsdimensie, hierdoor krijgt de cliënt de gelegenheid in contact te komen met de werkelijke innerlijke kracht, met zingeving en innerlijke vrede ongeacht de levensomstandigheden. Dit maakt mensen vrij en zelfstandig en mobiliseert hun scheppend vermogen.