Twee jaar transpersoonlijke coaching

De opleiding leert je bewust te zijn en inspiratie, inzicht en voeding te vinden in jouw binnenwereld, in de innerlijke ruimte. Zij doet je ontdekken dat de lege ruimte een veld is waar de liefde, de waarheid en creativiteit wonen.

Door te leren doen en niet-doen in balans te brengen, gaan de dingen in je leven zonder inspanning meer stromen. De innerlijke ruimte wordt niet aangestuurd door het hoofd met zijn controlemechanismen, stress en angst. De innerlijke ruimte is poort tot meditatie, stilte, luisteren, liefde, verbinding, onderzoek, waarnemen, inspiratie, waarheid en mysterie.

Deze twee jaar ontvang je een scholing in de diepste zin van het woord, namelijk een ruimte om te groeien, een lege ruimte om tot een bewust  en liefdevol zijn te komen. Het is zowel een krachtig als een sensitief proces.

De opleiding begint het eerste jaar met een retraite/trainingsweek in Frankrijk, dan volgen twee driedaagsen en vijf tweedaagse in de periode van oktober t/m juni. Het tweede jaar bestaat eveneens uit een retraite/trainingsweek te Frankrijk en twee driedaagsen en vijf tweedaagse. Vanaf begin tweede jaar kom je in een intervisie groep om stof nader uitdiepen en samen te oefenen.

Je rond de opleiding af met een geschreven werkstuk en een praktijk opdracht. Je ontvangt een certificaat voor het voltooien van de twee jarige opleiding tot transpersoonlijk coach aan de School voor Bewust Zijn.

Voor wie na het tweede jaar nog verder wil is er de mogelijkheid tot een derde verdiepingsjaar, ook zijn er daarna diverse losse verdiepings-tweedaagsen waar je aan kan deelnemen.

De opleiding is ook zeer bruikbaar als je anderen wil stimuleren in bewust zijn en tevens als je in bredere zin met mensen werkt. Jouw aanwezigheid is een verrijking, in iedere omgeving en op iedere werkplek.