Twee jaar #innerlijke ruimte

De training #innerlijke ruimte leert je bewust te zijn en inspiratie, inzicht en voeding te vinden in jouw binnenwereld, in de innerlijke ruimte. De training #innerlijke ruimte doet je ontdekken dat de lege ruimte een veld is waar de liefde, de waarheid en creativiteit wonen.

Door te leren doen en niet-doen in balans te brengen, gaan de dingen in je leven zonder inspanning meer stromen. De innerlijke ruimte wordt niet aangestuurd door het hoofd met zijn controlemechanismen, stress en angst. De innerlijke ruimte is poort tot meditatie, stilte , luisteren, liefde, verbinding, onderzoek, waarnemen, inspiratie, waarheid en mysterie.

Deze twee jaar #innerlijkeruimte, geeft je een scholing in de diepste zin van het woord, namelijk een ruimte om te groeien, een lege ruimte om tot een bewust  en liefdevol zijn te komen. Tijdens de training #innerlijke ruimte leer je luisteren naar de innerlijke leraar. Hier worden je geen methoden aangeboden, geen tentamens of examens. Hier wordt niet gemeten of vergeleken, jij wordt gesteund en gestimuleerd jezelf te ontdekken en te ontwikkelen vanuit jouw oorspronkelijkheid.
Het is zowel een krachtig als een sensitief proces. Een ontdekkingsreis via het herkennen, erkennen en loslaten van conditioneringen naar de vreugde van het gehoor geven aan de inwonende universele liefde en creativiteit. Alleen een authentiek wezen kan zichzelf en een ander in verbinding brengen met de helende scheppende kracht.

De twee jaar #innerlijke ruimte begint het eerste jaar met een retraite/trainingsweek in Frankrijk, dan volgen twee driedaagsen en vijf tweedaagse in de periode van oktober t/m juni. Het tweede jaar bestaat eveneens uit een retraite/trainingsweek te Frankrijk en twee driedaagsen en vijf tweedaagse. Vanaf begin tweede jaar kom je in een intervisie groep om stof nader uitdiepen en samen te oefenen.

Je rond de training af met een geschreven werkstuk en een praktijk opdracht. en ontvangt een certificaat voor het voltooien van de twee jarige training #innerlijkeruimte aan de School voor Bewust Zijn.

Voor wie na het tweede jaar nog verder wil zijn is er de mogelijkheid tot een verdiepingsjaar, ook zijn er daarna diverse verdiepings-tweedaagsen waar je aan kan deelnemen.

De training #innerlijkeruimte is ook zeer bruikbaar als je anderen wil coachen in bewust zijn en tevens als je in bredere zin met mensen werkt. Jouw aanwezigheid is een verrijking, in iedere omgeving en op iedere werkplek.

#meditatie, #bewustzijn, #zelfonderzoek, #verbinding, #liefde, #wijsheid, #inspiratie, #ontdekken, #coach, #creatie, #waarheid, #eenvoud, #intuïtie, #stilte en #mysterie.