Twee jaar transpersoonlijke coaching

Je ontvangt twee jaar een scholing in de diepste zin van het woord, namelijk een ruimte om te groeien, een ruimte waarin jij jezelf in vrijheid onderzoekt en jezelf steeds dieper leert kennen.

Je leert luisteren naar de innerlijke leraar, je gevoelens en intuities. Je leert je bewust te zijn en inspiratie, inzicht en voeding te vinden in jouw binnenwereld, in de innerlijke ruimte. Zij doet je ontdekken dat de lege ruimte een veld is waar de liefde, de waarheid en creativiteit wonen. Transpersoonlijk betekent dan ook: het persoonlijke overstijgend en afgestemd raken op je grotere wezen en van daaruit leven en handelen. Dit is zowel een krachtig als een sensitief proces.

Doel

De tweejarige opleiding transpersoonlijke coaching heeft als doel een spiritueel ontwikkelingsproces te stimuleren.

De opleiding is ook zeer bruikbaar als je anderen wil stimuleren in bewust zijn en tevens als je in bredere zin met mensen werkt. Jouw bewuste aanwezigheid is een verrijking, in iedere omgeving en op iedere werkplek.

Lege ruimte tot bewust en liefdevol zijn

De opleiding is geënt op tien pijlers: meditatie, het hart, het lichaam, de natuur, de groep, creativiteit en beeldtaal, synchroniciteit, cycli en spiralen, kosmische orde en mysterie.
Voor meer hierover zie de video’s en tekst onder ‘pijlers’ https://www.schoolvoorbewustzijn.nl/home/pijlers-van-de-opleiding/.

Deze opleiding werkt niet met vastomlijnde methodieken, omdat altijd in het moment wordt afgestemd op wat (nodig) is.

Je gaat leren doen en niet-doen in balans te brengen, waardoor de dingen in je leven zonder inspanning meer stromen. De innerlijke ruimte wordt niet aangestuurd door het hoofd met zijn controlemechanismen, stress en angst. De innerlijke ruimte is poort tot meditatie, stilte, luisteren, liefde, verbinding, onderzoek, waarnemen, inspiratie, waarheid en mysterie. Het is een lege ruimte om tot een bewust en liefdevol zijn te komen.

Wat, wanneer en waar

De opleiding begint het eerste jaar met een retraite/trainingsweek in september in Frankrijk. Wat er tijdens een natuurretraite gebeurt, is moeilijk te verwoorden. Het is mogelijk de activiteiten te beschrijven, maar de essentie die steeds meer voelbaar wordt, de tijd die ophoudt te bestaan, de verdieping, stille verbinding, het diep aangeraakt worden, het mysterie van de levenskracht gewaar worden en alles gaan ervaren als meditatie, is bijna niet uit te leggen. En toch is dat wat zich kan voltrekken en een diepe vervulling voor de ziel kan betekenen.

Vervolgens zijn er van oktober t/m juni twee thematische drie- en en vijf thematische tweedaagsen in Koudum en/of Amsterdam van 10.00 – 21.30 uur en de laatste dag tot 17.30 uur, inclusief een verzorgde vegetarische lunch en een avondmaaltijd.

Het tweede jaar heeft dezelfde opzet, met als toevoeging dat je in een intervisiegroep stof nader uitdiept en samen oefent.

Eindopdracht en certificaat

Je rondt de opleiding af met een geschreven werkstuk en een praktijkopdracht.
Voor het voltooien van de twee jarige opleiding tot transpersoonlijk coach aan de School voor Bewust Zijn ontvang je een certificaat.

Optioneel verdiepingsjaar en -tweedaagsen

Voor wie na het tweede jaar nog verder wil, is er de mogelijkheid tot een derde verdiepingsjaar. Dit kan met (een gedeelte van) je jaargang zijn of door aan te sluiten bij een andere jaargang. Ook zijn er  diverse losse verdiepings-tweedaagsen te volgen.