Wat is transpersoonlijke coaching

Transpersoonlijke coaching betreft een begeleidingsvorm waarbij de coach de cliënt via de probleemstelling waar deze mee komt in contact brengt met diepere lagen in zijn of haar wezen, de cliënt leert de uitdaging als doorgang te gebruiken naar hernieuwde zingeving.

Het persoonlijke wordt niet overgeslagen maar aangegaan en vervolgens overstegen. Trans- betekent: over, boven, door. Vanuit dit verhoogde perspectief kan de cliënt juist leren zichzelf met compassie te bezien, kan de cliënt leren relativeren en kan er een verschuiving van waarden optreden. Binnen de transpersoonlijke benadering wordt de cliënt begeleidt om zich vrij te maken van conditioneringen en op angst gebaseerd gedrag, naar het zich geborgen voelen in het geheel en in zichzelf.

Spiritualiteit is wezenlijk aan het bestaan. De diepe kracht van de transpersoonlijke benadering is dat de mens weer met het wezenlijke, zoals harmonie, liefde, waarheid, stilte en schoonheid, in contact gebracht wordt, waardoor deze, gelijktijdig, autonomer en meer in verbondenheid zal gaan leven.
De ervaring een spiritueel wezen te zijn, geeft zin aan het leven, in ieder moment, in iedere omstandigheid.

Het allerbelangrijkste is en blijft contact. Werkelijk contact, bewuste aandacht en zelfonderzoek met compassie staan dan ook centraal.